WAARDEGEDREVEN ORGANISEREN

Wat echt van betekenis is, gaat verder dan winst maken. Om het leven van onszelf en van anderen te verrijken, moeten we de term welvaart breder definiëren. Rijkdom draait om totale waardecreatie: materiële, sociale én spirituele waarde.

Van meer naar beter

Daarin past ook een bredere kijk op groei: niet alleen kwantitatieve, maar vooral kwalitatieve groei. Van meer naar beter.

Een utopie? We zien een groeiende groep van bedrijven waarvoor winst maken een middel is in dienst van een hoger doel. Ze ondernemen vanuit een ander moreel vertrekpunt. Ze zijn waardegedreven. En tegelijk succesvol, ook economisch.

Waarden laten leven

Die waardegedrevenheid wil niet zeggen dat er een lijstje met waarden aan de muur prijkt. Waarden moet je niet lezen. Je moet ze voelen.

Hoe je dat bereikt? Door waarden te laten leven. Dat begint met: je waarden bepalen, beleven en versterken. Een verhaal dat nooit stopt, al dreigt het af en toe te stranden.

Want:

  • Hoe blijf je mensen inspireren?

  • Hoe blijf je vernieuwend in de toepassing van je waarden?

  • Hoe ga je om met waardenconflicten?

  • Wat doe je bij fusies of overnames?

  • Wat bij internationale expansie naar andere culturen?

  • Wat op crisismomenten?

  • Wat bij wisselend leiderschap?

Klantgerichtheid, innovatie, samenwerking, integriteit. Allemaal prachtig. Maar werkt het ook? Gaan medewerkers er ook werkelijk klantgerichter, innovatiever door samenwerken?

Het antwoord ligt in de toepassing. The proof of the pudding is in the eating.

Interesse om voor jouw onderneming passende wegen te verkennen naar een waardegedreven bedrijfsvoering? Bel of mail me.