GROEIEN IN VERBINDEND LEIDERSCHAP

Een manager rekent en regelt, beheert en controleert.
Een leider inspireert en bezielt, raakt en creëert.

Aan honderden deelnemers in sessies rond verbindend leiderschap legde ik de vraag voor: “Wie is voor jou een voorbeeld van een echte leider?” Stilte. Dan toch een voorzichtige reactie: “Obama? Gandhi? Mandela?” “En dichterbij, in je eigen ervaring? Mensen die iets in je geraakt hebben en je zin gaven om helemaal ergens voor te gaan?”

Daarop volgt na diep gepeins al eens de naam van een sportcoach, een vroegere leraar, een zeldzame huidige of vroegere baas. Bizar.

Bezieling

In onze bedrijven is hooguit één op de vier medewerkers actief geëngageerd, noem het bezield. Minder dan een kwart van onze medewerkers hebben het geluk in hun werk een passie te ervaren, omdat wat ze doen hen ter harte gaat en voldoening geeft. Dit zijn statistische gemiddelden, over continenten en sectoren heen.

Voor Europa is het cijfer nog onthutsender: amper 15% is op het werk bezig met iets dat het beste in hemzelf naar boven haalt. En één op de vijf haakt af. Verbinding verbroken. Twintig medewerkers op de honderd die niet meer vanuit hun gevoel mee-werken!

Is er een verband tussen die vaststellingen? Absoluut. De sterkte van het engagement in ondernemingen hangt nauw samen met hoe mensen en teams aangestuurd worden.

  • Kun je de brug maken tussen de persoonlijke talenten en waarden van je medewerkers en de collectieve ambities van je onderneming?

  • Kun je visie en actie met elkaar verbinden?

  • Kun je de toegevoegde waarde van ieders bijdrage aan het grotere resultaat zichtbaar maken?

Dan zal de dynamiek in je team des te krachtiger zijn om je onderneming tot bijzondere prestaties te brengen.

Connectiviteit

“Honderd procent bevlogen medewerkers, ik kan het me niet voorstellen”, zegt een bedrijfsleider. Klopt. Je hebt nooit alle factoren in de hand die de bezieling van mensen mee bepalen. Bezieling is geen constant gegeven. Het beweegt op en neer, zelfs bij de meest vitale medewerkers.

Maar stel je eens voor dat je de verbondenheid met 10 of zelfs 20% kunt laten groeien. Wat zou dat betekenen voor je klanten, voor je team, voor je resultaat? Ook daarover is onderzoek duidelijk: in ondernemingen waar de connectiviteit toeneemt, stijgen omzet, klantentrouw en werkplezier exponentieel.

Doen en zijn

Wat kun je doen om meer verbindend te zijn als leider? Het gaat niet zozeer om doen. Verbindend leiderschap vertrekt bij een manier van zijn.

Je haalt het beste in anderen naar boven door ze aan te spreken op hun kracht, hun talent, hun aspiraties en hun waarden, en die te verbinden met het grotere verhaal, met wat de mensen zelf overstijgt. Doe dat in de eerste plaats voor jezelf. Ga in jezelf op zoek naar wat je positieve energie en inspiratie geeft. En gebruik dat als basis, om – niet in navolging van de Gandhi’s of Mandela’s van deze wereld, maar vanuit je eigen authenticiteit – je leiderschapsstijl te ontwikkelen.

4 hoekstenen

In een groeitraject naar verbindend leiderschap werken we op vier hoekstenen:

1 Richting
Hoe kan ik een sterk toekomstbeeld ontwikkelen voor mezelf, mijn team en mijn organisatie? En hoe kan ik anderen daar enthousiast voor maken? Hoe zorg ik ervoor dat de groep de waarden deelt die daarbij horen en dat de hele ploeg eenzelfde hoge morele standaard hanteert? Hoe laat ik de visie leven en zorg ik ervoor dat ze een krachtig hulpmiddel is op moeilijke keuzemomenten of als de druk te hoog wordt?
2 Relatie
Hoe bouw ik aan vertrouwen? Hoe spreek ik mensen aan op wat ze enthousiast maakt? Wat is verbindende communicatie en wat kan me helpen om beter aansluiting te vinden op de behoeften en gevoelens van mijn teamleden? Hoe pak ik een situatie aan waarin het contact verstoord raakte? Hoe herstel ik vertrouwen?
3 Rol
Hoe versterk ik het geloof bij medewerkers dat ze een verschil kunnen maken, ook als individu in een grotere groep? Hoe zorg ik voor een heldere structuur, die duidelijkheid biedt, en tegelijk ruimte om initiatief te nemen? Hoe laat ik mensen groeien in hun job?
4 Resultaat
Hoe hoog leggen we de lat? Wat houdt ‘sturen op resultaat’ in? Hoe vind ik de balans tussen controle en loslaten? Wat als de druk te hoog wordt? Hoe pas ik mijn leiderschapsstijl aan, aan de behoeften en mogelijkheden van verschillende medewerkers? Wat kan ons helpen om een cultuur van feedback en open dialoog te creëren? En wat als we het beoogde resultaat niet halen?

Ten slotte: verbindende leiders zijn mensen die nooit ophouden met leren, bestaande patronen doorbreken, hun eigen vernieuwing zien als voorwaarde voor organisatievernieuwing en ruimte scheppen om nieuwe kansen te benutten.

Op deze weg, die je persoonlijk of in groep gaat, kan ik je gids zijn.
Interesse? Bel of mail me. We bekijken samen hoe je individueel of met je managementteam deze essenties van verbindend leiderschap verder kunt ontwikkelen.