INSPIREREND COACHEN

Grenzen verleggen

Bij coachen gaat het om grenzen verleggen. Het is een uitdagende en inspirerende vorm van begeleiden, die steeds meer ingang vindt.

Nu en dan zijn er goede redenen om te kiezen voor een externe coach. Maar leidinggevenden zijn ook steeds meer gaan beseffen dat coaching een belangrijke managementvaardigheid is, die je elke dag zelf kunt inzetten om medewerkers kansen tot groei en ontwikkeling te geven.

Ook collega’s kunnen elkaar coachen, als ze op een gezonde manier elkaar ondersteunen om naar antwoorden te zoeken op praktijkvragen of om beter samen te werken.

Anders kijken, verder gaan, meer durven

Coachen is iets anders dan oplossingen aanreiken of adviezen formuleren. Coachen gaat over kracht ontwikkelen en sluimerende mogelijkheden laten openbloeien. Het gaat om mensen stimuleren anders te kijken, verder te gaan en meer te durven dan ze tot nu toe deden.

Een probleemsituatie is vaak het vertrekpunt. Maar het gaat verder. Coachen is toekomstgericht. Zoals in de sport. Daar is de coach er niet alleen als het in het honderd loopt. De coach is voortdurend bij zijn atleten, ook als het goed gaat. Hij of zij is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om prestaties te optimaliseren, grenzen te verleggen, te prikkelen tot leren, uit de comfortzone te stappen. De focus ligt op nog niet ontdekte kansen.

Exploreren, confronteren, inspireren

Om inspirerend te coachen, moet je verschillende vaardigheden gecombineerd en doelgericht inzetten: exploreren, waarderen, confronteren, uitdagen, inspireren. Het zijn vaardigheden die binnen handbereik liggen. Toch passen we ze niet altijd toe. In de praktijk blijken ze niet zo eenvoudig in te zetten.

Hoe kun je die coachingvaardigheden op een vlotte, eigen manier inzetten in coachinggesprekken of andere meer formele gespreksvormen? En vooral: hoe zet je als leidinggevende of collega coaching in bij korte interacties op de werkvloer: bij een onverwacht probleem, een nieuwe opdracht, een conflict of misverstand?

Zelfsturende teams coachen

Een bijzondere vorm van coachen is als in de werkorganisatie vooral medewerkers zelf regeltaken op zich nemen. In zo’n teamgedragen werking zijn het de uitvoerders die het werk organiseren én uitvoeren. Dan verschuift de taak van de leidinggevende van sturen naar coachen.

Als teamcoach is hij of zij niet meer het aanspreekpunt voor ieders vragen en zorgen. Nee, de hoofdtaak wordt: teamleden ondersteunen om samen tot antwoorden te komen. Hoe communiceer je met elkaar? Hoe pak je problemen aan in vergaderingen? Hoe zorg je dat medewerkers zelf conflicten oplossen? Hoe bewaakt het team de kwaliteit? Het is een beweging van hiërarchisch naar gedeeld leiderschap.

Interesseert het je om voor jezelf of je organisatie verdere stappen te zetten in inspirerend coachen? Bel of mail me. We kijken samen voor jou naar de beste aanpak.