Niet beloning, waardering of onderlinge steun maken een gewone werkdag bijzonder. Wel de ervaring als mens een stapje vooruit te hebben gezet.

Het magische ingrediënt

Niet elke dag is een topdag. Als het al even meezit, varieert het tussen redelijk en behoorlijk oké. Tussen de mindere dagen zit steevast ook een echte baaldag. Maar wat is het magische ingrediënt dat van een gewone dag een geweldige werkdag maakt? Neem de proef op de som. Geef gedurende enkele weken je werkdag bij afloop eens een score en noteer daarbij welke ervaringen en emoties die quotering bepaalden.

Amabile en Kramer, hoogleraren aan de Harvard Business School, vroegen enkele honderden mensen deze oefening te doen. Wat bleek? Topdagen waren dagen waarop je als werkende mens de ervaring had een stapje vooruit te zetten. Dat vraagt toelichting.

Dubbel spoor

Ieder leven is een traject over twee sporen.

  • Het innerlijke spoor zegt iets over wie je echt bent: je talenten, waarden, missie …
  • Het uitwendige spoor omvat je opleiding, activiteiten, netwerk en persoonlijke relaties, tijdsbesteding, kortom je curriculum.

Wanneer beide sporen dicht bij elkaar liggen en mooi parallel lopen, rolt het makkelijk. Het spoort goed. Je voelt drive, plezier, energie, bezieling.

Maar de lijnen kunnen ook ver uit elkaar liggen. Dan merk je vervreemding. Dan vraag je je na een lange dag met een gevoel van leegte af: ‘Waar ben ik mee bezig? Is dit het?’ De kloof tussen de binnenlijn en de buitenlijn kan veel verschijningsvormen  hebben: van gelatenheid tot desinteresse, van cynisme tot obstructie … Het stapje vooruit waarover het hier gaat, is de ervaring dat die dag beide lijnen dichter bij elkaar heeft gebracht.

Voorbeelden in overvloed

Peter heeft een sterk gevoel voor humor. In de crisisperiode die het IT- bedrijf waar hij werkt recent doormaakte was zijn relativeringsvermogen van grote waarde. Hij hielp zijn collega’s te blijven geloven in het einde van de tunnel. Hij voelde voor het eerst dat hij mensen kon vermaken, maar ook kon inspireren.

Voor Nina is solidariteit een hoge waarde. Ze kon haar collega’s uit de keuken van een groot ziekenhuis warm maken om voor het zwaar zieke kind van een collega dat een heel dure operatie moest ondergaan, samen een benefietactie op touw te zetten. Dat gaf een behoorlijk ‘yes’-gevoel.

Maarten is magazijnier en gepassioneerd door orde en structuur. Zijn feeling en praktijkervaring zorgden reeds voor een aantal structurele verbeteringen in het distributiesysteem. Meestal is hij nogal ‘poker-face’, maar de dag dat hij gevraagd werd mee te werken aan de uitwerking van een voorraadsysteem voor een nieuwe productie-eenheid, blonken zijn ogen.

Op zoek naar goud

Waarom werkt dit? Omdat op zo’n moment net iets meer ontstaat dan bevestiging door waardering. Het besef ertoe te doen, aangesproken te worden op wat jij te geven hebt, geeft energie en wekt het verlangen om er verder voor te gaan. Met andere woorden: het inspireert.  Want het is het juiste spoor. Dat maakt het verschil.

Over die kleine dingen gaat het. Over het zoeken naar klompjes goud in medewerkers. Gemakkelijk? Neen. Goud zoeken vraagt geduld. En een beetje geluk. Maar het rendeert.

Verbindende leiders zijn artiesten die als een kunstschilder de kleuren van het hele palet weten te benutten, en in combinatie met de andere kleuren een bijzondere compositie tot stand brengen.

En de grijze muizen?

‘Wat met de grijze muizen?’, kan je je afvragen. Simpel. Die zijn er niet. Tegenover de grote genieën staan geen grijze muizen, maar kleine genieën. Mensen die groot kunnen zijn in iets klein.

Wanneer de betrokkenheid zoek is, gaat de verbindende leider ervan uit dat die afgedekt of gemaskeerd is door hindernissen. Het is een uitdaging je medewerker op dat ogenblik te kunnen zien als iemand die bereid is zich te connecteren en daartoe het potentieel heeft. De manier van kijken bepaalt mee de slaagkans. Toegegeven: aansluiting vinden op de innerlijke drijfveren van medewerkers is makkelijker bij wie bevlogen is en zelf op zoek gaat naar opportuniteiten om iets met zijn of haar talent te doen. Dat is lang niet iedereen.

Maar misschien is het wel jouw talent om het licht van mensen te laten schijnen. Dan kan de dag waarop je er weer eentje aan het branden hebt gekregen voor jou niet meer stuk. Want die kleine stap vooruit bracht je dichter bij wat jij te geven hebt.  And that’s what it’s all about!