DIVERSITEIT ALS KRACHT

Onze Belgische bedrijven behoren tot de productiefste ter wereld. Hoe dat komt? Diversiteit is een deel van het antwoord. Goed georganiseerde teams met een heterogene samenstelling presteren beter. Ze zijn creatiever, staan meer open voor nieuwe ideeën, lossen vlotter problemen op dan groepen met een te gelijke samenstelling.

Betrokkenheid en waardering

Er zijn ook risico’s. De communicatie kan vastlopen, vertrouwen kan afbrokkelen, onbegrip kan toenemen. Gevolg: dalende inzet. Dan zijn we uiteindelijk verder van huis.

Diversiteit werkt als organisaties erin slagen een omgeving te creëren waarin ieder teamlid zichzelf kan zijn en zich als persoon en als collega betrokken en gewaardeerd voelt.

Hoe je dat het best aanpakt?

1 Ga ervan uit dat je altijd te maken hebt met diversiteit, in elk want niemand is gelijk.
2 Bouw aan vertrouwen, als basis voor elke vorm van relatie, zakelijk of persoonlijk.
3 Probeer inzicht te krijgen in de heersende cultuur in je organisatie. Kijk naar rituelen, handelingen, taal, humor, vergaderstijlen. Welke impliciete normen en verwachtingen drukken ze uit? Passen ze bij de waarden die voor je bedrijf echt van belang zijn?
4 Kijk voorbij verschillen in taal en vorm. Mensen communiceren anders. De een direct, de ander indirect. De een open, de ander terughoudend. Kijk vooral naar de boodschap achter de boodschap.
5 Denk na over je eigen manier van werken. Hoe beïnvloedt je achtergrond je aanpak? Wat voor jou een norm is, is dat niet per se voor anderen.
6 Waardeer mensen als individuen. Vermijd ze in te delen in stereotypen op basis van afkomst, geslacht, generatie, beroepscategorie.
7 Geef mensen ruimte. Er is vaak meer dan één manier om werk goed te doen.
8 Stimuleer verbindende communicatie in een open feedbackcultuur.
9 Ga er niet van uit dat alle mensen zomaar goed met elkaar kunnen samenwerken. Beter samenwerken kun je leren.
10 Verwelkom tegenspraak. Minderheidsstandpunten kunnen nieuwe inzichten opleveren, dingen aan de oppervlakte brengen.

Diversiteit is een kracht. Maar ze ligt niet voor het oprapen. Verscheidenheid omarmen vraagt openheid, moed en hard werken. En als het lukt, zijn betere resultaten en meer werkplezier de bonus.

Wil je meer weten over de ontwikkeling van sterke teams, over de belangrijkste sleutels tot goede samenwerking, en over hoe je de tien aanbevelingen concreet kunt toepassen in je eigen praktijk? Bel of mail me gerust. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn.