Wat maakt een organisatie waardengedreven?

In elke onderneming zijn waarden aan het werk. Dat wil nog niet zeggen dat elke onderneming waardengedreven is. Een waardengedreven organisatie onderscheidt zich volgens ons in twee opzichten : ze hanteert een integraal waardenspectrum én ze laat waarden leidend zijn bij het maken van keuzes.

Integraal waardenspectrum

Een waardengedreven onderneming meet haar succes niet enkel af aan de bedrijfswinst. Het welzijn van alle stakeholders staat voorop: klanten, medewerkers, leveranciers, investeerders, partners en ruimere omgeving. ‘Wat levert het me op?’ maakt plaats voor ‘Wat is het beste voor ‘the common good?’.  En gek genoeg: uiteindelijk levert het op! Nieuwe waarden als respect, vertrouwen, eerlijkheid, rechtvaardigheid, authenticiteit worden even belangrijk als productiviteit en rentabiliteit.

Waarden tot leven brengen

Waarden leven in details. Ze hebben op zich een meer abstract karakter. Daardoor is iedereen het er altijd met elkaar over eens. Maar ze maken pas een verschil als ze zichtbaar worden in het concrete. De vraag hoe je waarden levend houdt is eigenlijk de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we in elk detail deze waarden zichtbaar blijven maken. Levende waarden en een krachtige visie dwingen ook tot duidelijke keuzes. ‘Wat mag gaan ten koste van wat?’ Kiezen is verliezen, zegt men. Maar niet als het om waarden gaat. De winst van waarden ligt in: winst aan duidelijkheid, aan eigen profilering, aan aantrekkelijkheid voor klanten, aan motiveringskracht voor medewerkers.

Opbouwen van een waardengedreven cultuur

Om met waarden aan de slag te gaan in je organisatie, neem je best een aantal opeenvolgende stappen.

Voorbereiding

Stap 1: Realiseer commitment bij de top

Stap 2: Breng de waarden in beeld die vandaag leidend zijn

Stap 3: Ontwerp een samenhangend waardengeheel

Uitvoering

Stap 4: Creëer een draagvlak voor de nieuwe waarden in het ganse bedrijf

Stap 5: Geef medewerkers richting en ondersteuning bij het be-leven van de gewenste waarden

Stap 6: Integreer de nagestreefde waarden in personeelssystemen en processen

Borging

Stap 7: Meet de voortgang

Stap 8: Rapporteer over de voortgang en de nieuwe uitdagingen

Stap 9: Stel doelen bij en plan, verdere stappen.

Waarden levend houden is een ingrijpend proces dat nooit stopt. Het is hoopvol te zien dat meer en meer bedrijven overtuigd geraken van de stuurkracht van waarden en hier concreet mee aan de slag gaan.